Politica de confidenţialitate

Adresa site-ului nostru este https://articolor.ro/

Accesarea site-ului articolor.ro

Accesarea SITE-ului articolor.ro implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de compania articolor.ro. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile reţelei de magazine articolor.ro sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de articolor.ro prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS etc.). ARTICOLOR SRL este unicul deţinător al informaţiilor colectate de pe acest site. ARTICOLOR SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi prin vânzare, dezvăluire parţială, sau închiriere. Singurele excepţii de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acţiuni specifice agreate de articolor.ro, în baza unui document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) şi a unui contract, ambele validate de catre Dep. Juridic, precum şi instituţiile financiare implicate în furnizarea serviciului de aplicare pentru obţinerea unei soluţii de finanţare.

Colectarea datelor

Colectarea datelor se face prin diverse modalităţi şi instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicaţia de gestiune a newsletterului, prin salvarea în baze de date a diverse formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc.

Acces restricţionat şi (dez)abonare

Acces restricţionat şi (dez)abonare – există zone în site care necesită înregistrare (vezi Înregistrare) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletterului, fiecare ediţie/alertă conţine şi modalitatea de dezabonare; odată accesată această opţiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. În funcţie de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, aplicaţie formular online de creditare), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, e-mail, adresă, CNP, companie etc. Aceste date sunt foloste pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise în formularul online de creditare.

Cookie-uri

Site-ul articolor.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Link-uri

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. ARTICOLOR SRL nu este responsabil de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Comunicarea modificărilor

Dacă informaţiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu codul poştal), sau dacă un utilizator doreşte să renunţe la serviciile nostre, vom avea grijă sa corectăm, actualizăm sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredinţate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa info@articolor.ro.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Notificări şi acţiuni privind informaţiile despre utilizatori

La cererea scrisă a utilizatorilor, datată şi semnată, expediată pe adresa articolor.ro, acesta se obligă:

Să confirme solicitanţilor, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an / Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii Nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date / Să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

SSL

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.